Jak włączyć odpisywanie pod cytatem (bottom posting) w Outlook Express (WinXP SP2)?

W kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities\{kod tożsamości}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0 należy utworzyć wartość typu DWORD o nazwie Reply At End i wpisać do niej 1.

Gdzie Outlook Express przechowuje wiadomości i jak je przenieść na inny komputer?

Foldery z wiadomościami zapisane są w plikach z rozszerzeniem .DBX. W systemie Windows XP można je znaleźć w katalogu C:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{kod_tożsamości}\Microsoft\Outlook Express. Można też w OE zajrzeć do właściwości wybranego folderu i będzie tam wyświetlona ścieżka do danego pliku DBX. Trzeba zwrócić uwagę, że niektóre z katalogów w tej ścieżce mogą być ukryte (zwykle Ustawienia lokalne oraz Dane aplikacji), trzeba więc mieć włączoną opcję pokazywania ukrytych plików i katalogów w opcjach folderów. Aby przenieść wiadomości należy po prostu posiadane pliki DBX nadpisać na istniejące w systemie docelowym. Oczywiście nadpisujemy tożsamość, która nie zawiera żadnych istotnych danych, np. jest to tożsamość świeżo utworzona. Oprócz plików DBX należy też pamiętać o książce adresowej, która znajduje się w pliku .WAB umieszczonym w katalogu wskazywanym przez klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name w rejestrze. Najczęściej jest to C:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Address Book.
Do przenoszenia wiadomości oraz ustawień można też użyć wyspecjalizowanych programów, np. Express Assist 2000. Ponadto Windows XP oferuje narzędzie Kreator transferu plików i ustawień, dostępne poprzez Start -> Programy -> Akcesoria -> Narzędzia systemowe.

Gdzie Outlook Express przechowuje ustawienia?

Ustawienia trzymane są w rejestrze, w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities\{identyfikator_tożsamości}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0. Z kolei ustawienia kont mogą być w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities\{identyfikator_tożsamości}\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts lub HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts. Można je importować i eksportować standardowo przez pliki .reg. Trzeba tylko pamiętać, że na innym komputerze tożsamość będzie miała inny identyfikator.

Jaki jest maksymalny rozmiar folderów w OE (plików DBX)?

Plik DBX przchowujące foldery z wiadomościami mogą mieć teoretycznie 2 GB. W praktyce jednak należy unikać rozmiarów powyżej 200-300 MB, gdyż ze względu na błędy w Outlook Express może nastąpić uszkodzenie pliku DBX i utrata wiadomości.

Co zrobić, gdy OE chce kompaktować wiadomości przy zamykaniu?

Outlook Express na Windows XP z SP2 chce kompaktować pliki DBX zawierające wiadomości co 100 uruchomień. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na kompaktowanie zostanie zapytany przy następnym zamykaniu Outlook Express. Pytań o kompaktowanie nie można wyłączyć. Można jedynie odwlekać je w czasie resetując licznik uruchomień. Licznik znajduje się w rejestrze, w wartości Compact Check Count w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities\{kod tożsamości}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0. Wystarczy więc przy wyłączonym OE wpisać do wartości w rejestrze liczbę 0.

Co zrobić, gdy nie wyświetlają się wiadomości w Outlook Express?

Przyczyny mogą być różne. Najczęściej pomaga zarejestrowanie pliku inetcomm.dll (regsvr32 C:\Windows\System32\inetcomm.dll) oraz sprawdzenie poprawności ścieżki zapisanej w zmiennych środowiskowych TEMP i TMP. Aby zarejestrować plik inetcomm.dll należy otworzyć wiersz polecenia i wpisać polecenie regsvr32 a potem po spacji ścieżkę do pliku inetcomm.dll. Całość wyglądać będzie mniej więcej tak, w zależności od położenia pliku inetcomm.dll:
regsvr32 C:\Windows\System32\inetcomm.dll
Zmienne środowiskowe TEMP i TMP były ustawiane w starych Windows w pliku C:\Autoexec.bat. Standardowa ścieżka to C:\Windows\Temp. W Win2k/XP/2k3 należy we właściwościach komputera kliknąć zakładkę Zaawansowane a następnie przycisk Zmienne środowiskowe. Standardowa ścieżka to %USERPROFILE%\Ustawienia lokalne\Temp

Jak odblokować załączniki w Outlook Express?

Wielu użytkowników pyta, co zrobić aby uzyskać dostęp do załączników zablokowanych przez OE. Wystarczy z menu Narzędzia wybrać pozycję Opcje... a następnie zakładkę Zabezpieczenia. Odznaczamy pole Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy.
Jeśli nie chcemy zmieniać opcji na stałe możemy skorzystać z funkcji Prześlij dalej. Wtedy w okienku edycji wiadomości przesyłanej dalej załącznik będzie dostępny.

Co zrobić gdy nie działają linki w Outlook Express?

Zazwyczaj wystarczy wpisanie polecenia
regsvr32 urlmon.dll
w okienku Uruchom lub wierszu polecenia. Jeśli to nie pomoże, należy zarejestrować jeszcze biblioteki:
Shdocvw.dll
Msjava.dll
Actxprxy.dll
Oleaut32.dll
Mshtml.dll
Browseui.dll
Shell32.dll (tylko system Windows XP i system Windows 2000).
Przed rejestracją może być konieczne uprzednie wyrejestrowanie tych plików za pomocą przełącznika /u.
Jeśli problem nadal nie będzie rozwiązany, należy zweryfikować poprawność następujących wpisów w rejestrze:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Nazwa: (Domyślna)
Wartość: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Nazwa: (Domyślna)
Wartość: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Nazwa: (Domyślna)
Wartość: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
Gdy problem nadal nie jest rozwiązany, należy w opcjach typów plików odnaleźć URL:Protokół HTTP a następnie sprawdzić ścieżkę dla akcji open. Powinna wyglądać tak:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome
Jako komunikat DDE powinno być:
"%1",,-1,0,,,,
Aplikacja:
IExplore
A jako temat:
WWW_OpenURL

Co zrobić, gdy serwer grup dyskusyjnych zwraca błąd "440 Posting not allowed"?

Oznacza to, że serwer nie zezwala na wysyłanie postów. Przyczyny mogą być dwie: zapomnieliśmy w ustawieniach konta wpisać loginu i hasła bądź też nasz adres IP nie należy do zakresu obsługiwanego przez serwer. W pierwszym przypadku należy w ustawieniach konta grup dyskusyjnych zaznaczyć opcję Ten serwer wymaga logowania i wpisać login i hasło. W drugim przypadku pozostaje zmiana serwera NNTP. Serwery grup dyskusyjnych mają bowiem to do siebie, że rzadko bywają otwarte, zwykle przeznaczone są do obsługi określonej grupy użytkowników. Tak jest np. w przypadku serwerów uczelnianych czy też serwrów dostawców Internetu. W Polsce błąd 440 pojawia się najczęściej wtedy, gdy użytkownik był abonentem TPSA i korzystał z serwera news.tpi.pl a następnie zmienił łącze na łącze innego dostawcy. Ponieważ news.tpi.pl obsługuje tylko korzystających z łącz TPSA zwracany jest właśnie bład 440. Jeśli często zmieniamy sposób dostępu do Internetu, warto korzystać z serwerów, które wpuszczają z dowolnego miejsca, np. news.atman.pl.

Co zrobić, gdy nie można edytować plików .eml i .nws?

Po pierwsze plik musi zawierać linijkę:
X-Unsent: 1
Po drugie w przypadku najnowszych wersji Outlook Express wymagana jest jeszcze edycja rejestru. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_HONOR_XUNSENT_IN_FILE trzeba utworzyć wartość typu DWORD o nazwie msimn.exe i wpisać do niej 1. Jeśli klucza nie ma, należy go utworzyć. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule KB918766.

Jak usunąć okienko powitalne (splash screen) w Outlook Express?

Za pomocą edytora rejestru otwieramy klucz HKEY_CURRENT_USER\Identities. Są w nim klucze poszczególnych tożsamości. W kluczach tych są wartości Last username, które wskazują, do której tożsamości należy dany klucz. Wybieramy klucz i przechodzimy dalej, przez podklucze [Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]. Tworzymy nową wartość typu DWORD o nazwie NoSplash i ustawiamy ją na 1.

Jak ściągnąć wiadomości z grup dyskusyjnych w Outlook Express żeby móc je potem czytać offline?

Na wybrane lub wszystkie grupy dyskusyjne klikamy prawym przyciskiem i w ustawieniach synchronizacji wybieramy Wszystkie wiadomości. Następnie klikamy prawym przyciskiem na pasku narzędzi i wybieramy Dostosuj... Dodajemy przycisk Synchronizuj wszystko. Jego działanie jest takie samo jak przycisku Wyślij/Odbierz, a dodatkowo ściągane są wszystkie nowe niepobrane posty na wybranych grupach dyskusyjnych. Po ściągnięciu postów można się rozłączyć z Internetem, przejść w tryb offline i spokojnie czytać ściągnięte wiadomości.

Jak naprawić uszkodzoną skrzynkę w OE?

Jednym z najlepszych jest program DBXpress.

Co zrobić, gdy nie daje się zaimportować plików DBX?

Prawdopodobnie winny jest ustawiony atrybut tylko do odczytu. Należy go usunąć.

Co zrobić, gdy Outlook Express powoduje wyjątek w module directdb.dll?

Pomóc może usunięcie pliku Folders.dbx (dobrze jest najpierw wykonać jego kopię zapasową).

Co zrobić, gdy nie daje się ustawić Outlook Express jako domyślnego klienta poczty?

Program msimn.exe należy uruchomić z parametrem /reg:
"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" /reg
Jeśli to nie pomoże, konieczna będzie modyfikacja rejestru. Plik, który należy zaimportować znajduje się tutaj.

Co zrobić, gdy OE informuje o zbyt małej ilości miejsca na dysku lub zbyt małej dostępnej pamięci?

Taki komunikat zwykle nie ma nic wspólnego ani z jednym ani z drugim a występuje przy uszkodzeniu pliku DBX. Należy spróbować wtedy odzyskać z niego dane, np. programem DBXtract.

Jak ustawić różnym użytkownikom różne domyślne klienty e-mail?

Nie wszyscy użytkownicy naszego komputera muszą lubić Outlook Express. Niestety korzystając z dostępnych w systemie narzędzi można tylko zmienić domyślny program pocztowy dla wszystkich użytkowników na raz. Okazuje się jednak, że jest proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy, że każdy użytkowni uruchomi sobie darmowy program DefaultMail i wybierze sobie domyślny program pocztowy.

Jak wyłączyć wsparcie dla format=flowed (RFC 2646) w Outlook Express w Windows XP SP2?

W kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Outlook Express należy utworzyć wartość Disable RFC2646 Wrapping typu DWORD i ustawić ją na 1.

Gdzie znajduje się kopia zapasowa windowsowej książki adresowej?

W pliku o rozszerzeniu .wa~, w podkatalogu Dane aplikacji\Microsoft\Address Book znajdującym się w katalogu domowym użytkownika.

Jak w Outlook Express w Windows XP SP2 szybko włączyć tryb HTML dla danej wiadomości?

Należy wcisnąć Alt+Shift+H.

Co zrobić, gdy nie działa sprawdzanie pisowni w Outlook Express?

Przyczyną może być brak lub uszkodzenie plików Csapi3t1.dll, Mssp232.dll lub pliku Mssp2_en.lex w katalogu Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Proof. Należy też sprawdzić, czy ścieżka zapisana w wartości SharedFilesDir w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools zawiera na końcu odwrócony ukośnik.
Ponadto sprawdzanie pisowni może nie działać poprawnie w przypadku instalacji Office 2007 i nowszych, gdyż te wersje mają inny format słownika, niekompatybilny z OE.

Co zrobić, aby w Outlook Express poczta z różnych kont trafiała do różnych folderów?

Należy otworzyć regułę poczty, która będzie przenosić wiadomości.

Dlaczego Outlook Express nie wstawia delimitera sygnaturki w e-mailach?

Ponieważ nie ma zdefiniowanego delimitera dla poczty elektronicznej. Jest tylko dla grup dyskusyjnych (dwa myślniki i spacja).

Jak w Outlook Express ustawić sygnaturkę tylko dla grup dyskusyjnych?

Należy stworzyć dwie sygnaturki, jedną dla poczty a drugą dla newsów. W sygnaturce dla poczty można wpisać np. spację (nie może być pusta).

Jak można uruchomić kilka instancji Outlook Express?

Służy do tego program MultiOE, dostępny wraz ze źródłami. Należy jednak pamiętać, że Outlook Express nie jest przystosowany do takiego trybu pracy i uruchomienie kilku instancji może sprawić, że będzie działać niestabilnie lub pojawią się inne problemy.

Jak w Outlook Express właczyć z powrotem okienka, w których zaznaczono opcję "Nie pokazuj ponownie"?

Należy uruchomić edytor rejestru i przejść do klucza HKEY_CURRENT_USER\Identities\{tożsamość}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Dont Show Dialogs. Znajdują się w nim wpisy wyłączonych okienek. Wystarczy usunąć wpis wybranego okienka a zostanie ono uaktywnione.

Jak wyłączyć wyświetlanie załączników graficznych w okienku podglądu w Outlook Express?

Decyduje o tym wartość typu DWORD "Automatically Inline Images" w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities\{kod_tożsamości}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0. Ustawienie jej na 0 powoduje wyłączenie pokazywania załączników graficznych na końcu wiadomości.

Jak zablokować/odblokować możliwość zmiany ustawienia blokującego załączniki w Outlook Express?

W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express należy utworzyć wartość BlockExeAttachments typu DWORD. Wpisanie do niej wartości 1 spowoduje zablokowanie możliwości zmiany ustawienia pozwalającego na dostęp do załączników. Ten wpis w rejestrze przyda się administratorom, którzy nie chcą aby niefrasobliwi użytkownicy mogli w okienku Opcje, w zakładce zabezpieczenia, wyłączyć blokadę załączników i otwierać zawirusowane wiadomości.

Jak ustawić stronę startową w Outlook Express?

W edytorze rejestru w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Identities odnajdujemy klucz naszej tożsamości. Przechodzimy dalej do podklucza Software\Microsoft\Outlook Express\5.0 i tworzymy w niej wartość tekstową o nazwie FrontPagePath. Wpisujemy do niej adres strony, która ma się pojawiać jako startowa. Niestety w ten sposób nie zrobimy z OE przeglądarki internetowej, bo kliknięcie na link będzie powodowało uruchamianie się przeglądarki w nowym oknie.

Jak zablokować/odblokować dostęp do ustawień kont w Outlook Express?

Aby zablokować możliwość edycji kont, należy w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express utworzyć wartość typu DWORD o nazwie "No modify accts" i wpisać do niej 1. Aby wyłączyć blokadę należy wpisać 0 lub usunąć wartość. Ponieważ wpis jest w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE, dotyczy wszystkich kont w systemie.

Do czego służy plik "~" pojawiający się na pulpicie i w innych miejscach?

W niektórych wersjach Outlook Express istnieje błąd powodujący tworzenie kopii zapasowej książki adresowej w pliku którego nazwą jest tylda. Plik ten może zostać utworzony w różnych miejscach, w zależności od katalogu roboczego OE. Plik ten można spokojnie skasować. W lipcu 2004 Microsoft wydał biuletyn bezpieczeństwa MS04-018, który m.in. usuwa ten błąd.

W jaki sposób w Outlook Express wyświetlić nagłówki i dowiedzieć się szczegółów wiadomości?

Należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+F3. Na podstawie nagłówków można ustalić z jakiego adresu IP została wysłana wiadomość oraz jakiego programu używał nadawca. Dla e-maili będą to nagłówki Received (ostatni) i X-Mailer, a dla postów NNTP-PostingHost i X-Newsreader albo UserAgent.

Jak zmienić napis na pasku tytułowym Outlook Express?

Za pomocą edytora rejestru otwieramy klucz HKEY_CURRENT_USER\Identities. Są w nim klucze poszczególnych tożsamości. W kluczach tych są wartości Last username, które wskazują, czyj to jest klucz. Wybieramy klucz i przechodzimy dalej, przez podklucze [Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]. Tworzymy nową wartość ciągu o nazwie WindowTitle i takiej danej, jaką chcemy żeby się wyświetlała na pasku tytułowym OE.

Skąd się biorą pliki DBX w koszu?

Outlook Express kopiuje je tam przed kompaktowaniem. Dzięki temu, jeśli w trakcie kompaktowania nastąpi uszkodzenie plików DBX i utrata wiadomości, będzie je można łatwo przywrócić.

Co zrobić, żeby wybrany adres e-mail był wpisywany automatycznie w polu DW: (CC:) lub UDW: (BCC:) w wysyłanych e-mailach?

Należy utworzyć pustą wiadomość z wpisanym adresem w polu DW: (CC: w angielskim OE) lub UDW: (BCC: w angielskim OE) i zapisać ją na dysku. W ten sposób zostanie utworzony szablon. Klikając na niego będziemy mogli stworzyć wiadomość mając już wpisany adres w DW: lub UDW:. Jeśli plik nie otworzy się w trybie edycji tylko w trybie podglądu, będzie konieczna modyfikacja rejestru. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_HONOR_XUNSENT_IN_FILE trzeba utworzyć wartość typu DWORD o nazwie msimn.exe i wpisać do niej 1. Jeśli klucza nie ma, należy go utworzyć. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule KB918766.

Inna możliwość to skorzystanie z mojego programu OE PowerTool. Pozwala on wysyłać automatyczne kopie pod wskazany adres dla wszystkich kont, dla których zdefiniowano tunele.

Jak włączyć sprawdzanie polskiej pisowni w Windows Mail (Poczta systemu Windows)?

Windows Mail oferuje standardowo tylko cztery języki. Niestety nie można dodać więcej instalując Office. Można za to poszukać w Internecie pliku tekstowego z polskimi słowami i zapisać go jako UserDictionary.lex w katalogu C:\Users\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail Jest to odpowiednik pliku custom.dic z Outlook Express. Nie zamieszczam tutaj linku do takiego pliku gdyż nie udało mi się znaleźć takiego, który byłby odpowiedni. Nie jest to w sumie dziwne, gdyż słownik wynegerowany z programu ispell zawierający wszystkie możliwe formy wyrazów ma 40 MB.

Jak włączyć sprawdzanie polskiej pisowni w Windows Live Mail (Poczta systemu Windows Live)?

Jest to możliwe przy użyciu słownika z Office 2003. W tym celu w katalogu C:\Program Files\Windows Live\Mail\Proof trzeba utworzyć podkatalog o nazwie prf0015 a w nim podkatalog o nazwie 2. Do tego podkatalogu trzeba skopiować pliki MSSP3PL.DLL i MSSP3PL.LEX, które można znaleźć w katalogu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\PROOF (z komputera na którym jest Office 2003). Trzeba też we wspominanym podkatalogu 2 utworzyć plik o nazwie spell.ini o następującej treści:
[Spellchecker]
Engine=MSSP3PL.DLL
Lex=MSSP3PL.LEX
Lang=1045

Co zrobić, gdy wiadomości po wysłaniu nie są usuwane ze Skrzynki nadawczej?

Problem ten jest spowodowany błędem przy przenoszeniu wiadomości do Elementów wysłanych. Dzieje się tak zazwyczaj gdy folder Elementy wysłane zawiera zbyt dużo wiadomości. Należy wtedy część z nich usunąć lub przenieść do innego folderu. Można też spróbować wykonać kompaktowanie aby odzyskać wolne miejsce i zmniejszyć wielkość pliku DBX przechowującego folder Elementy wysłane. Należy pamiętać, że ze względu na niedoskonałą obsługę plików DBX przez Outlook Express może nastąpić utrata wiadomości z kompaktowanego folderu. Dobrze jest więc uprzednio zrobić kopię zapasową. OE6 na XPSP2 zrobi taką kopię automatycznie o ile mamy najnowsze poprawki. Innym rozwiązaniem jest skasowanie pliku DBX z Elementami wysłanymi. Wykonujemy tę operację gdy nie mamy w tym folderze ważnych wiadomości. Czasami problem z przenoszeniem wiadomości ze Skrzynki nadawczej do Elementów wysłanych jest spowodowany uszkodzniem pliku przechowującego Skrzynkę nadawczą. Wtedy pomoże skasowanie pliku zawierającego ten folder. Pliki DBX odpowiedzialne za Skrzynkę nadawczą, Elementy wysłane i inne foldery znajdziemy w katalogu C:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Identities\{kod_tożsamości}\Microsoft\Outlook Express (niektóre z nich mogą być ukryte).

Jak zaimportować pliki DBX do Windows Mail (Poczta systemu Windows)?

Windows Mail posiada opcję importu plików DBX jednak lubi ona sprawiać problemy. Należy sprawdzić, czy na pewno została wybrana dobra ścieżka do katalogu, ponieważ czasem jest źle wyświetlana. Gdyby WM nie mógł znaleźć plików DBX warto spróbować wskazać katalog nadrzędny. Należy też pamiętać, że pliki DBX nie powinny mieć atrybutu "tylko do odczytu".

Co zrobić, gdy ikonka załącznika nie pojawia się w okienku podglądu dla wiadomości, które załącznik posiadają?

Wystarczy plik inetres.dll z katalogu C:\Windows\System32 przekopiować do C:\Program Files\Internet Explorer\mui\0415

Z ilu kont pocztowych Outlook Express może automatycznie odbierać pocztę?

W OE ilość kont, jaka może być uwzględniona przy automatycznym sprawdzaniu poczty (Wyślij i odbierz wszystkie) jest ograniczona do 32. Microsoft napisał nawet o tym artykuł KB296513. Jeśli ma się więcej kont, trzeba klikać każde z osobna.

Jak przenieść kontakty z Visty do XP?

Jak wiadomo w Viście kontakty są przechowywane w plikach .contact a w XP w pliku .wab. Można jednak w Viście wyeksportować je do pliku CSV a potem zaimportować do książki adresowej na Windows XP.

Jak przywrócić pytanie o zmniejszenie rozmiarów załączników graficznych?

W wierszu polecenia lub Start -> Uruchom należy wydać komendę:
regsvr32 shimgvw.dll

Jak ustawić marginesy przy wydrukach z Outlook Express?

OE korzysta z ustawień Internet Explorera więc marginesy dla Outlook Express należy ustawić w opcjach drukowania Internet Explorera.

Co zrobić, gdy nie widać wszystkich wiadomości?

Z menu Widok wybrać Widok bieżący a następnie Pokaż wszystkie wiadomości. Można to zrobić też z klawiatury wciskając Alt+D. B, Enter (dla polskiego Outlook Express).

Jak w Windows Mail wyświetlić listę kontaktów w głównym oknie?

Niestety Microsoft usunął tę znaną z Outlook Express funkcję.

Co zrobić, gdy w okienku kontaktów nic się nie wyświetla?

Jeśli mamy w książce adresowej powyżej 999 kontaktów wówczas okienko kontaktów w głównym oknie OE będzie puste. Niestety jest to błąd w Outlook Express. Jedynym wyjściem jest wykasowanie niepotrzebnych kontaktów, tak aby ich liczba spadła poniżej 1000.

Co zrobić, gdy Outlook Express nie otwiera załączników PPS (pokaz slajdów PowerPoint)?

Należy wejść w Opcje folderów i wybrać zakładkę Typy plików. Następnie wybieramy PPS i przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Tam dodajemy nową akcję o nazwie open. Jako aplikację wpisujemy "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\PPTVIEW.EXE" "%1" Nie zaznaczamy DDE. Usuwamy pozostałe akcje. Teraz OE powinien już poprawnie otwierać załączniki PPS. Analogiczną procedurę wykonuje się w przypadku plików PPT. Podana wyżej ścieżka odnosi się do Office 2007 (czyli Office 12). Jeśli mamy inną wersję Office, liczbę 12 zamieniamy na odpowiadającą naszej wersji Office.

Co zrobić, gdy w Wordzie nie działa wysyłanie dokumentów za pomocą menu Wyślij -> Wiadomość e-mail?

Należy zaimportować poniższy plik rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem]
"InstallCmd"="rundll32 setupapi,InstallHinfSection MSMAIL 132 msmail.inf"
"MAPI"="1"
"CMCDLLNAME32"="mapi32.dll"
"CMCDLLNAME"="mapi.dll"
"CMC"="1"
"MAPIX"="1"
"MAPIXVER"="1.0.0.1"
"OLEMessaging"="1"